Rekonstrüktif Mikrocerrahi
Kaza, hastalık, tümör ameliyatı, yanık sonrası veya konjenital (doğuştan) olan vücut şekil bozuklukları ya da doku-organ işlev kayıpları insanın yaşayışını derinden etkileyebilir. plastik ve rekonstrüktif cerrahi vücuttaki, doğuştan varolan ya da sonradan kazanılan doku, organ, işlev eksikliklerini onarmayı, daha iyi duruma getirmeyi amaçlayan bir cerrahi daldır.